Καλάμια - Jigging Rods

Jigging rodsΌμορφο και κατασκευασμένο από άνθρακα καλάμι jigging και τμήματα άπταιστης ποιότητας. Οδηγοί Fuji από alconite για εγγύηση απόδοσης και θέση μηχανισμού από Fuji. Έχουν όλα το ίδιο μήκος 170cm (5.6ft) και χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: για μηχανισμούς trolling και spinning. Κάθε κατηγορία διαθέτει τρεις κλάσεις: 15/30, 20/50 and 30/60 lbs.

 

 

 

 

jigging rods

Blue Jigging Rods

Class Code Features Length Weight jig
15/30lb FRJ015SP Alconite Fuji guides 5+tip - spinning reel 170cm/5.6ft 450 g 150/270g
20/50lb FRJ020SP Alconite Fuji guides 5+tip - spinning reel 170cm/5.6ft 490 g 180/420g
30/60lb FRJ030SP Alconite Fuji guides 5+tip - spinning reel 170cm/5.6ft 520 g 250/500g
15/30lb FRJ015CV Alconite Fuji guides 6+tip - conventional reel 170cm/5.6ft 460 g 150/270g
20/50lb FRJ020CV Alconite Fuji guides 6+tip - conventional reel 170cm/5.6ft 490 g 180/420g
30/60lb FRJ030CV Alconite Fuji guides 6+tip - conventional reel 170cm/5.6ft 530 g 250/500g

jigging rods
jigging rods

Class Code Features Length Weight Jig
6/12lb FRJ006LG Multipurpose jigging rod - Alc.Fuji guides 7+tip 202cm/6.6ft 440 g 80/170g
15/30lb FRJ015LG Multipurpose jigging rod - Alc.Fuji guides 7+tip 202cm/6.6ft 450 g 100/220g

 

Greek offshore fishing club - Facebook community
Web Design GreekInternetMarketing.com